Nieuws

Teerdag 24 November 2018

Historische Teerdag Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen, 24 november 2018.

 

Zoals gebruikelijk begon onze teerdag met een Gildemis in de St. Lambertus kerk voorgegaan door onze gildeheer Gideon van Meeteren. Tijdens deze gildemis werden er drie sjerpen ingezegend die door de gildeheer bij de volgende gildebroeders omgehangen werd. Allereerst werd de sjerp met de titel Ere-Deken omgehangen bij onze jubilerende gildebroeder Hennie van den Wassenberg. Meteen daarna werd onze oud hoofdman Henk van Helvoirt geïnstalleerd als Ere-Hoofdman waarbij ook de bijbehorende sjerp werd omgehangen. Als laatste werd Rien Vos verrast door hem ook een sjerp aan te bieden met daarop de titel Vaandrig vanwege het 40 jaar dragen van het hoofdvaandel van ons gilde. Na de gildemis is er een vendelgroet gebracht aan onze gildeheer en deze bijzondere toegewijde gildebroeders. Voordat er in onze clubhuis een receptie gehouden werd was er eerst onze jaarlijks bezoek aan het Vennehof waarbij onze overledene gildebroeders- en zusters herdacht werden. Om 15:00uur was het begin van het officiële gedeelte waarbij we zijn begonnen om onze jubilaris Hennie van den Wassenberg toe te spreken en het jubileumspeldje op te spelden. Als kers op de taart kreeg hij voor zijn bijzondere bestuurlijke verdienste door onze Ere-Hoofdman een schild omgehangen met de titel Ere-Deken. Rond de klok van 16:15 werd er aandacht besteed aan onze afgetreden hoofdman Henk van Helvoirt. Henk werd namelijk bedankt door de nieuwe hoofdman François van Hirtum voor zijn 27 jaar bijzondere inzet als Hoofdman. In de toespraak van de hoofdman werd duidelijk dat het gilde bevoorrecht is van het lidmaatschap van deze bijzondere gildebroeder. De familie “van Helvoirt” heeft 93 jaar een hoofdman geleverd wat zeer bijzonder is. Als laatste werd Rien Vos nog even in het zonnetje gezet door hem een zilveren Vaandel op te spelden.

Na een goed verzorgt koud en warm buffet is er later die avond een quiz gehouden waarbij de saamhorigheid binnen deze leuke traditionele vereniging duidelijk merkbaar was.

Foto’s, zie kopje foto’s

 

NBFS geweer 2 september 2018-09-02

François van Hirtum Federatie kampioen geweer schieten.

Zondag 2 September werd er in Borkel bij het Sint Sebastiaan Gilde het NBFS toernooi geweer schieten georganiseerd. Het Gilde Sint Catharina – Sint Joris was met 10 schutters vertegenwoordigd.

Het aantal deelnemers viel wat tegen maar dat neemt niet weg dat het tussen de aanwezige deelnemers een spannende wedstrijd was. Bij het NBFS toernooi word alleen de 1e prijs beloond met zilver en maakt dit toernooi dan ook bijzonder als je het begeerde zilver mee naar huis mag nemen. Het lukte François van Hirtum in de categorie opgelegd om dit zilver te winnen. François van harte gefeliciteerd met deze behaalde prijs.


Koning schieten 2018-08-25

Frans van Hirtum nieuwe koning gilde St. Catharina – St. Joris.

Afgelopen Zaterdag 25 Augustus werd bij het gilde St. Catharina – St. Joris het 4 jaarlijkse koning schieten geschoten. Om half 11 werd de Koning Toon den Ridder door het gilde thuis afgehaald.

Vandaar uit trok het gilde richting de kerk waar om 11.00 uur de heilige mis begon die werd voor gegaan door Gildeheer Kapelaan Gideon van Meeteren. In deze mis werden ook de houten vogels gezegend waar s’middags de wedstrijd op geschoten werd. Na de mis vertrok het gilde naar het gildehuis “de Schutsboom”aan de Empelseweg voor de koffie en de lunch.

Maar er was nog meer te vieren op deze feestelijke dag. Om 14.00 uur arriveerde de Burgemeester Jack Mikkers. De Burgemeester werd deze dag namelijk geïnstalleerd als Overdeken van het gilde. Tijdens de installatie ontving de Burgemeester een geborduurde sjerp en een beeldje van een gildebroeder, na een mooie toespraak van de Burgemeester en een klein oponthoud door de regen werd de Burgemeester buiten ingevendeld. De regen bleef bij tijd en wijlen een rol spelen en zo begon iets later dan gepland de wedstrijd voor het koning schieten. Allereerst werd volgens traditie de schietboom bevrijd en werd de Zilveren koningsvogel en kazuifel met koningszilver ingeleverd. Het eerste schot werd gelost door de Burgemeester Jack Mikkers gevolgd door Gildeheer Kapelaan Gideon van Meeteren en Beschermvrouwe Mevr Dollevoet. De volgorde van de 5 kandidaten werd bepaald door loting met als eerste Toon den Ridder daarna Annie van Nuland, Frans van Hirtum, Jo van Nuland en Bart van Gerven. Er werden in totaal 158 schoten gelost op de houten vogel, na een spannende strijd was het Frans van Hirtum die het 158e schot loste waarmee het laatste stukje vogel naar beneden viel. Hiermee is Frans van Hirtum de komende 4 jaar Koning van het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen. Nadat de nieuwe Koning bekent was werd er begonnen met de officiële installatie. Een toespraak van Henk van Helvoirt en het handen wassen van de nieuwe Koning. Ook is Koning Frans van Hirtum de eer toebedeeld om over het hoofdvaandel van het gilde te lopen wat voor hem op de grond werd gelegd. Oud Koning Toon den Ridder bood de Koning een prachtig Zilveren koningsschild aan waarna het de beurt was aan de tamboers en vendeliers om de nieuwe Koning een vendelgroet te brengen. Frans van Harte Gefeliciteerd en succes de komende 4 jaar.

 

Na een feestelijke Zaterdag werd er op Zondag 26 Augustus het burgerkoning schieten georganiseerd. Om 14.00 begonnen 8 deelnemers met het schieten op de houten vogel. Na 48 schoten was het Dick van Herpen die het laatste stukje vogel naar beneden schoot. Hij mag zich een jaar lang burgerkoning van het gilde St. Catharina – St. Joris noemen. Hij won hiermee een beeldje van een gildebroeder. De eigen leden van het gilde schoten deze dag ook op een houten vogel waarmee de inleg en eer verdient kon worden, na 210 schoten was het Andre Colijn die deze eer te beurt viel.


EST 2018-08-19

Bij het EST in Neer Leudal heeft Toon de Ridder op zaterdag meegedaan aan het koning schieten Europees Treffer Schieten. Zondag heeft een kleine delegatie deelgenomen aan de optocht. Het EST was een geweldig evenement.


 Schutterskoning 2018-08-22

Zondag 22 juli was het jaarlijkse Schutterskoning schieten geweer en kruisboog. Patricia Steenbakkers werd schutterskoning geweer. François v. Hirtum werd schutterskoning kruisboog.


Kruisboog competitie Hoge Schuts 2017- 2018

Flink wat prijzen voor het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen.

Afgelopen zondag 18 februari organiseerde kring Hoge Schuts alweer de laatste van 5 kruisboog wedstrijden dit winterseizoen. De dag begon fris maar met het zonnetje heerlijk weer om kruisboog te schieten. Nadat alle schutters geschoten hadden werden de punten geteld en konden de prijzen worden verdeeld. De kruisboog schutters van het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen behaalde flink wat zilver prijzen.

In de klasse 60+ : 3e prijs voor Lambert v/d Doelen.

In de klasse C: 2e prijs Frans van Hirtum.

In de klasse A: 1e Prijs François van Hirtum, 2e prijs Jolanda Steenbakkers, 3e prijs Perry Vos.

Het 1e Korps prolongeerde haar titel en won hiermee het wisselschild. Afgelopen zondag schoten François van Hirtum, Jolanda Steenbakkers en Rien Vos in dit korps. Omdat het wisselschild vorig jaar ook door het gilde van Rosmalen was gewonnen ontving het gilde hiervoor een herinneringsschildje.

Al met al dus een geslaagde kruisboogcompetitie voor het gilde van Rosmalen.


Federatie zilver voor Gilde St. Catharina – St. Joris  15 April 2018

Afgelopen zondag 15 April werd in Soerendonk bij het St. Joris gilde het Noord Brabantse Federatie Schuttersgilde kruisboog toernooi georganiseerd. Het gilde St. Catharina – St. Joris nam hier met 13 schutters aan deel. De weersomstandigheden waren goed. Individueel grepen de schutters net naast de zilverprijzen, maar het 3e viertal met de schutters Arie Steenbakkers, Patricia Steenbakkers, Jo van Nuland en Andre Colijn behaalde in de categorie viertallen de 1e prijs en wonnen hiermee het federatie kruis. Een mooie afsluiter van de dag.


29 November 2017 Teerdag

Een nieuwe gildeheer en een jubilaris voor het gilde Sint Catharina – Sint Joris

Zaterdag 25 November 2017 werd er bij het gilde Sint Catharina – Sint Joris Rosmalen de jaarlijkse teerdag gevierd.

De dag werd begonnen met om half 2 een Heilige mis in de Sint Lambertus kerk. Tijdens deze Heilige mis werd Kapelaan Gideon van Meeteren geïnstalleerd als nieuwe Gildeheer. De Kapelaan werd in deze mis bij gestaan door twee oud gildeheren emeritus Pastoor Jan Schepers en Pastoor Robert van Aken. Na de mis werd er een vendelgroet gebracht voor de Gildeheer en jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt. Na de vendelgroet vertrok het gilde richting gedachteniskapel ’t Vennehof om de overleden gildebroeders en gildezusters te herdenken. Na de herdenking vertrok het gilde naar het gildehuis de Schutsboom voor het vervolg van deze dag. Na een kopje koffie was het tijd om jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt in het zonnetje te zetten.