Arie Steenbakkers

Arie is op Zaterdag 11 December 2021 plotseling overleden aan een hartstilstand tijdens zijn grote hobby, op jacht gaan in Duitsland.

Arie was 30 jaar lid van ons gilde over twee periodes. In zijn tweede periode was Arie vanaf 2007 deken-rentmeester van ons gilde.

Ook zat Arie vanaf 2013 in de Overheid van Kring “Hoge Schuts”. Verder was Arie sinds 2011 lid van de H.S schietcommissie geweer.

Arie was veel te vinden op ons gildeterrein en behartigde samen met zijn vrouw Thea alles rondom de bar. Hij was vaak in voor een mopje en stond altijd vooraan wanneer er weer iets voor het gilde geregeld moest worden. Ja, Arie was een gildebroeder met een hart van goud.

Enorm trots was hij op zijn dochters Jolanda en Patricia en de vier kleinkinderen Liam, Nomi, Daan en Sara die allen door Arie enorm gestimuleerd werden binnen het gildewezen.

Wij verliezen in Arie een waardige gildebroeder.

Op 20 December 2021 hebben wij met gilde-eer afscheid genomen van Arie.