Geschiedenis

Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen

Van de Rosmalense gilden zijn helaas weinig gegevens voorhanden, omdat de volledige archieven bij een brand in de Bakkerij van “Bekkerke Knip” in de Dorpstraat totaal vernietigd werden.

Wanneer de Rosmalense schepen in 1809 aan de hogere overheden moeten doorgeven hoeveel gilden dit dorp kende, noemden zij:

De Antonij Gilde te Hintham,

De St. Bastiaan en St. Barbara gilden,

De St.Catharina en St. Joris gilden.

Het stichtingsjaar,

Omtrent het stichtingsjaar van St. Catharina – St. Joris tast men volkomen in het duister. Alleen het gildezilver geeft enige aanknopingspunten. Een plaat waarop afgebeeld staat St.Catharina en een geknielde, biddende monnik, heeft als onderschrift: ‘Broeder Gheraert prockkerater van sent Maerenwater’ ( het tegenwoordige Coudewater).

In het archief van deze psychiatrische inrichting vindt men o.a. bij 16 maart 1580: Broeder Gherit Peters van Berlicom, procurator. Het gildezilver kent verder een schildje met als inscriptie: 1563 Dierick Hanrick Wonders. In 1563 kende Rosmalen dus al een gilde. Een platte ring met tekst ‘die scut van Roesmalen en van Hinten (Hintham)’. waaraan een vogel met aan de snavel een kruisboogje, worden door deskundigen genoemd als zijnde van begin 1500.

Dit jaar hebben we statutair laten vastleggen dat we zijn opgericht vóór 1503, na deskundig onderzoek van onze koningsvogel. De koningsschilden zijn voor de Rosmalense gilden de belangrijkste gegevens over hun verleden. Er zullen beslist wel meer koningen zijn geweest. Hiervan ontbreken echter de gegevens. Wel is bekend dat N.v.d. Doelen in 1838 koning was van het gilde St. Catharina – St. Joris.