Nieuws

Geslaagde gildedag(en) voor het Rosmalense St. Catharina – St. Joris Gilde.     22-23 Juni 2024

Afgelopen weekend organiseerde het Rosmalens St. Catharina – St. Joris gilde de jaarlijkse gildedag van gildenkring “Hoge Schuts”.

De laatste keer dat deze gildedag in Rosmalen gehouden werd was al weer 16 jaar geleden.

Na een maandenlange voorbereiding was het dan eindelijk zover. Zaterdags werden de geweer- en kruisboogwedstrijden gehouden. De schutters van de dertien aangesloten gilden streden onder prettige weersomstandigheden met elkaar. De wedstrijden verliepen zonder problemen en rond de klok van vijf uur waren alle winnaars bekend. Wel moesten de prijswinnaars een dag wachten omdat op zondag tijdens de officiële prijsuitreiking de zilverenschildjes in gilde tenue moesten worden opgehaald.

Op zondag was dan de grote dag. Vroeg in de ochtend toen het zonnetje al scheen werden de koningen, keizers, hoofdlieden en vaandrigs ontvangen door het bestuur van het organiserende gilde in het Parochiecentrum. Vanaf daar ging men in een gildeoptocht naar de Lambertuskerk waar de HM werd gehouden. Rector Norbert Swagemakers was de voorganger omdat door ziekte Gildeheer Pastoor Janssen niet aanwezig kon zijn. Het was een prachtige gildemis die afgesloten werd met het lied “Brabant Were Di” dat door het koor Cantara prachtig werd gezongen. Na de dienst was er een koffietafel in het Parochiecentrum gevolgd door de Erewijn die werd aangeboden door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wethouder Marianne van der Sloot was hierbij aanwezig en zij was enorm onder de indruk over hoe de tradities binnen het gildewezen anno 2024 nog zo mooi werden uitgedragen. Marianne sprak een mooi woordje tot iedereen en samen proostte we op een mooie gildedag. Om half twaalf ging de gilde optocht van start. Een korte indrukwekkende stoet door zo’n 250 gildebroeders en gildezusters van de dertien gilden trok door het centrum van Rosmalen en eindigden op het Gildeplein. Daar werd het defilé gehouden. Er waren mooie toespraken van de Vice-hoofdman Andre Colijn en de wethouder Marianne van der Sloot. Als laatste was het aan de hoofdman François van Hirtum van de gildenkring om de gildedag officieel te openen. Muziekvereniging St. Cecilia bracht het Wilhelmus ten gehore en hierna volgde de massale vendelgroet. Hiermee was een einde gekomen van het programma in het centrum van Rosmalen. Later in de middag werden de gildewedstrijden in het vendelen, trommen, bazuinblazen, jeu des boules, standaardrijden en ringsteken en het koning, jeugdkoning en keizerschieten gehouden op het eigen gildeterrein aan de Empelseweg.

Tegen de klok van half zeven was de prijsuitreiking in de feesttent. Het organiserende gilde was zeer succesvol, vooral in de disciplines geweer- en kruisboogschieten. In totaal behaalde het gilde 11 zilverenprijzen. Bij het onderdeel geweer kampioen was Bryan Colijn de beste. Bij het onderdeel personeel schieten werd Jordy Colijn eerste, de 2e prijs personeel ging naar Patricia Heerkens-Steenbakkers, 3e prijs personeel was voor André Colijn. Ook in de 70+ werden beide zilveren schildjes in de wacht gesleept. Eerste werd Jo van Nuland en tweede werd Frans van Hirtum. Ook het Rosmalense geweerkorps en viertal werd eerste. Bij het kruisboogschieten behaalde Helga Colijn de eerste prijs en werd het kruisboogviertal eerste.

Voor het eerst werd er bij de gildenkring “Hoge Schuts” het jeugdkoningschieten gehouden. Liam Heerkens werd de trotse winnaar van het jeugdkoningskruis.

Met medewerking van Intratuin en hoofdsponsor Dollevoet en overige sponsoren en uiteraard alle vrijwilligers en eigen leden kan het gilde terugkijken op een geslaagde gildedag.

Foto’s Ted vd Loo

Verslag van het Zes kringen Jeu de Boules toernooi gehouden op 7 april 2024.

Onder zonnige omstandigheden werd dit jaar de 17e editie van het Zes kringen Jeu de Boules toernooi gehouden bij het St. Catharina – St. Joris gilde Rosmalen. Bij de voorinschrijving waren er helaas maar 12 teams van 5 verschillende gilden opgegeven. Iedereen was goed op tijd waardoor de commissie ook op tijd kon beginnen met het maken van de indeling zodat de wedstrijden om 10.00 uur konden starten. Hoofdman François van Hirtum van het St. Catharina – St. Joris gilde heette allen van harte welkom en gaf het woord aan de voorzitter van de Jeu de Boules commissie Joris Schellekens die de teamkaarten met batch uitreikte en allen veel succes wenste. De uitslagen werden goed doorgegeven en dan hoorde men wie de volgende tegenstander was en op welke baan men moest spelen.

Voor de laatste speelronde waren er vier teams van evenzoveel verschillende gilden die twee keer gewonnen hadden. Het verschil moest dan ook in de laatste speelronde gemaakt worden. Rond de klok van 13.00uur waren de wedstrijden klaar en kon de eindstand worden opgemaakt. Om half twee werd begonnen aan de prijsuitreiking. De voorzitter van de Jeu de Boules commissie riep de uitslag op en het zilver werd uitgereikt door de hoofdman van het organiserende gilde. Bijzonder aan de winnaars van de dag was dat de gildebroeders Henk van Eijden, Lambert van der Doelen en Henk van Helvoirt samen 247 jaar oud zijn en wellicht dus hiermee het oudste triplet dat ooit dit toernooi gewonnen heeft. De verdeling van het zilver was als volgt; 1e prijs; Landjonker team 3 van Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen met 3 gewonnen en saldo van +20 2e prijs; Heerboer team 6 van Gilde St. Barbara Dinther met 3 gewonnen en saldo +17

Op foto: Winnaars Landjoker team 3 Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen.

Henk van Eijden, Henk van Helvoirt en Lambert v.d. Doelen.

Hoge Schuts Kruisboog Wintercompetitie 2023-2024

Op Zondag 18-2-2024 was alweer de vijfde en laatste wedstrijd van de wintercompetitie ditmaal werd deze laatste wedstrijd gehouden bij het gilde van Erp. Onder natte en winderige omstandigheden was het lastig schieten en dit zorgde voor verrassingen in het klassement.

In de A-Klasse werd Andre Colijn Kampioen en in de B-Klasse werd Sunanda Krootjes 2e en beide ontvingen hiervoor een zilveren schildje.

Ons Korps wist dit jaar de 3e plaats te behalen met 62 punten.

Onze schutters die 4 of 5 wedstrijden hebben geschoten mochten na afloop hun vleesschotel op halen.

Uitslagen van ons gilde:

A-Klasse:

1e Andre Colijn 56 punten

3e Helga Colijn 54 punten

4e François van Hirtum 53 punten

5e Paul Heerkens 52 punten

8e Hennie v/d Wassenberg 49 punten

B-Klasse:

2e Sunanda Krootjes 50 punten

3e John Heesakkers 48 punten

65+ Klasse:

8e Lambert v/d Doelen 41 punten

11e Henk van Helvoirt 34 punten

12e Jo van Nuland 32 punten

18e Frans van Hirtum 18 punten (2 wedstrijden )

Korps:

3e plaats 62 punten.

25 November 2023 Teerdag en jubilarissen en installatie nieuwe gilde broeder en zuster.

4 jubilarissen tijdens feestelijke teerdag gilde St-Catharina St- Joris op 25-11-2023.

Rond de naamdag van St-Catharina houdt het gilde St. Catharina – St. Joris hun jaarlijkse teerdag, zo ook afgelopen zaterdag 25 november. We vertrokken in optocht om een tweetal jubilarissen thuis op te halen te weten; Hennie van den Wassenberg (65 jaar lid) en Jo van Nuland (50 jaar lid) en zo vervolgde we onze tocht naar de Lambertuskerk.

Hier werd de gildemis gehouden voorgegaan door onze Gildeheer Kapelaan Gideon van Meeteren. Tijdens deze mis zijn er 2 nieuwe gilde leden geïnstalleerd en hebben zij hierbij de eed van trouw afgelegd. Totaal waren er deze dag 4 jubilarissen die werden gehuldigd.

Johan Hubers vierde net als Toon den Ridder hun 25 jarig jubileum. Jo van Nuland vierde zijn 50 jarig jubileum en Hennie van den Wassenberg vierde zijn 65 jarig jubileum.

Na de mis zijn we in optocht naar het gedachtenis kapel het Vennehof gelopen waar het gilde hun overleden gilde leden herdenkt met een minuut stilte. Onze Gildeheer sprak nog gebed uit.

Na alle plechtigheden werd het vervolg van het middagprogramma afgewerkt in het clubhuis van het gilde waar we bij binnenkomst een lekker bakje koffie of thee kregen met een mini tompouce. Hier werden de jubilarissen gehuldigd en na een mooi dankwoord van hoofdman François van Hirtum werd door gildekoning Patricia Heerkens-Steenbakkers de jubileumspeldjes opgespeld en reikte Jolanda Steenbakkers de bloemen uit. Ook werd er hier nogmaals aandacht geschonken aan de nieuwe gildebroeder John Heesakkers en gildezuster Ricky Heesakkers.

Als laatste werd er een vendelgroet gebracht aan de Gildeheer, jubilarissen en de nieuwe gildebroeder en gilde zuster. Na de receptie was het tijd voor een gezamenlijk diner in de vorm van een warm en koud buffet.

Na het eten werd de dag afgesloten met een feestavond waar ook de wisselprijzen werden uitgereikt van de verschillende competities van het afgelopen gildejaar. Eerst werd er aandacht geschonken aan de jeugdleden. Zij kregen allen een beker voor hun goede inzet in de optocht en alle andere bezigheden in het afgelopen jaar.

Bij de gildebroeders en gildezusters werden de winnaars bekend gemaakt van de onderlinge competities van de onderdelen geweer- en kruisboogschieten en het jeu de boelen.

Winnaar zomercompetitie kruisboog onderdeel personeel: Hennie van den Wassenberg
Winnaar zomercomeptitie kruisboog onderdeel kampioen: François van Hirtum
Winnaar jeu de boelen: Gemma van Gerven
Winnaar geweer onderdeel vrije-hand: François van Hirtum
Winnaar geweer onderdeel schutter van het jaar: François van Hirtum
Winnaar geweer onderdeel opgelegd B klasse: Hennie van den Wassenberg
Winnaar geweer onderdeel opgelegd A klasse: François van Hirtum

We eindigden met “De grote Gildequiz” die de hoofdman samen met zijn vrouw presenteerde. Er werden 5 teams samengesteld die in 10 ronden met diverse categorieën aan vragen en vooral veel muziek tot een winnend team moest brengen. Uit het winnende team kwam een uiteindelijke winnaar, Corrie van Eijden, tijdens de finalevragen middels het spel hoedje op- hoedje af. Al met al een leuke gezellige dag waarin broederschap en zusterschap duidelijk zichtbaar was.

Op naar een nieuw gildejaar waarin vooral de organisatie van de Gildedag van kring Hoge Schuts centraal zal staan.

Jeugddag bij gilde St. Catharina – St. Joris. 18 November 2023

Vandaag (zaterdag 18 november) was het de Jeugddag van ons gilde. Een dag waar het alleen maar om onze jeugd draait. Toen we om 14.00 uur aankwamen lag er in de serre een brief van Sinterklaas. Hierin stond dat het vergeet Pietje en de verstop Piet langs waren geweest, en dat ze ergens de cadeautjes hadden verstopt maar ze weten niet meer waar.

Doormiddel van een escape room/ puzzels en raadsels moesten Liam, Nomi, Daan, Sara, Andre en François de weg naar de cadeautjes vinden. In een record tijd van 31.29 minuten hadden ze de verstop plek gevonden. De cadeautjes zaten verstopt in een koffer. Deze stond op zolder in de kast. Nadat de cadeautjes waren uitgepakt, en ze een drankje en heel veel pepernoten en chocolade op hadden. Was het tijd voor het inmiddels bekende pepernoot sjoelen hieraan werd goed mee gedaan.

Rond de klok van 16.00 uur was het tijd voor frietjes en snacks en een ijsje na. Om 17.00 uur kwam er een einde aan een leuke en gezellige middag vol puzzel plezier en veeeel te veeeel snoepjes. Sinterklaas bedankt voor de cadeautjes en de leuke middag.

Liam Nomi Daan en Sara.

Schietcompetitie Hoge Schuts 2023

Dit jaar was er weer een competitie geweer Hoge Schuts. De laatste was in 2020.

10 gildes hebben een wedstrijd georganiseerd soms met warm weer en soms met vertraging door wind en regen. Maar alles bij elkaar waren het mooie en sportieve wedstrijden. In de klasse-A waren 20 deelnemers en in de Klasse-B waren het 15 deelnemers die 7 of meer wedstrijden hebben geschoten. De 70+ was met 10 deelnemers de kleinste groep. Bij de korpsen waren er uiteindelijk 6 korpsen die 9 wedstrijden hebben deelgenomen met 4 personen aan de competitie. Bij de viertallen was alleen het gilde van Rosmalen vertegenwoordigd. Na twee jaar zonder competitie kunnen we spreken van een mooie herstart.

Dit jaar hebben 14 schutters van ons gilde 7 of meer wedstrijden deelgenomen aan de geweercompetitie bij de Hoge Schuts. We hebben vele tassen gewonnen omdat we bij de verschillende onderlinge wedstrijden steeds in de top eindigden.

Ook ons korps en viertal waren goed op dreef en hebben beiden de competitie gewonnen.

De uitslagen:
Klasse-A :
2e Plaats François van Hirtum
3e Plaats Patricia Heerkens Steenbakkers
6e Plaats Andre Colijn
7e Plaats Frans van Hirtum
10e Plaats Sjaan van Hirtum
15e Plaats Jordy Colijn
16e Plaats Gerion van Tuyl van Nuland

Klasse-B:
1e Plaats Sunanda Krootjes
2e Plaats Tonny Kwaks
4e Plaats Bryan Colijn

Klasse 70+:
3e Plaats Jo van Nuland
8e Plaats Annie van Nuland
9e Plaats Hennie van de Wassenberg
12e Plaats Henk van Helvoirt.

Korps:
François van Hirtum, Patricia Heerkens Steenbakkers, Andre Colijn en Tonny Kwaks.

Viertal:
Frans van Hirtum, Sjaan van Hirtum, Bryan Colijn, Sunanda Krootjes, Jordy Colijn en Gerion van Tuyl van Nuland.

Alle schutters dankjewel voor jullie deelname en gefeliciteerd met jullie prijzen.

Open Jeu de Boules toernooi 24-9-2023

Op deze zonnige Zondag 24 September werd onze jaarlijkse open Jeu de Boules toernooi gehouden. Met een deelname van 24 personen werden de wedstrijden om 13.30 uur begonnen. Er werden 4 rondes gespeeld waarna de winnaars bekend werden gemaakt. Rond de klok van 17.30 uur was de prijsuitreiking.

Op de eerst plaats eindigde Marcel van Tuyl die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Tweede Plaats Nel Rijnders en derde Jo v Nuland. De overige prijzen werden uit gemaakt door loting en zo had dus iedereen toch nog kans op een prijs.

We willen alle deelnemers bedanken voor deze geslaagde middag en hopen volgend jaar weer op hun deelname.

Verslag gilde dag kring Hoge Schuts 2023 te Erp.

Op zondag 3 september werd eindelijk weer eens de gilde dag van de kring De Hoge Schuts gehouden. Door Corona werd deze gilde dag steeds maar uitgesteld. Dit jaar werd deze gilde dag in Erp gehouden bij het Onze lieve Vrouwe en Catharina gilde in Erp. Het was schitterend weer met een lekker tempratuurtje en veel zon. Nadat in de ochtend de gildemis werd gehouden moest er verzameld worden op het Hertog-jan plein waarvan de optocht rond kwart voor twaalf ging vertrekken door de Erpse straten. Het Erpse gilde liep voorop en ons gilde liep als tiende. Voor het eerst in heel veel jaren hadden we zelfs weer een nar bij ons. Sara liep in een nieuw narrenpak mee in de optocht, ze vond het spannend maar heeft het goed gedaan en veel bekijks gehad.

Na de massale opmars begonnen de wedstrijden in de diverse disciplines zoals; trommen, vendelen, bazuinblazen, jeu des boulen, geweer, kruisboog en standaardrijden. Wat was het weer mooi om te zien hoe de onderlinge broederschap werd getoond onder de gilden van kring Hoge Schuts. Eind van de middag was het tijd voor de prijsuitreiking. Ons gilde was met vijf schildjes goed in de prijzen gevallen. Patricia Heerkens-Steenbakkers onze koning, schoot de koningsvogel eraf bij het onderdeel koningsschieten. Bij het geweerschieten hebben we de 1ste prijs gewonnen met het korps. In het korps zaten François, Andre, Patricia en Sunanda. François werd tweede bij het onderdeel personeel en Sunanda heeft bij het geweerschieten de kampioensprijs gewonnen. Bij het kruisboogschieten werd Hennie eerste bij het onderdeel personeel. Onze jeugd gildebroeder Liam heeft voor het eerst meegedaan aan de wedstrijd kruisboogschieten jeugd. Hij kreeg hiervoor net als alle andere jeugdleden die meegelopen hadden in de optocht een herinneringsmedaille. Deze hebben ze dan ook zeker verdiend. Het was een leuke en gezellige sportieve dag waar we mooie prijzen hebben gewonnen.


Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Tekst door: Jolanda Steenbakker.

Geslaagde dag voor Rosmalens gilde tijdens jaarlijkse Burgerkoningschieten.

Op zondag 27 augustus jl. werd bij ons gilde St. Catharina – St. Joris de jaarlijkse wedstrijd om de Burgerkoning gehouden.
Een wedstrijd waar inwoners uit Rosmalen en omstreken deelnemen om op de houten vogel te schieten waarbij degene die met het laatste schot de vogel naar beneden schiet zich een jaar lang burgerkoning mag noemen. De jeugdleden gingen met de luchtbuks wipschieten en de gildebroeders en gildezusters gingen net zoals bij het burgerkoningschieten op een houten vogel schieten. De winnaar mag een jaar lang het
wisselschild dragen.
Nadat alle 13 burger deelnemers zich ingeschreven hadden en de volgorde van loting bekend gemaakt werd hield de hoofdman François van Hirtum nog een openingswoordje waarna iedereen zich naar de schietboom begaf waar de wedstrijden net na 14.15 uur begonnen. Beide vogels werden keer op keer goed geraakt en de houtensplinters kwamen naar beneden. Ook de jeugd begon fanatiek aan hun wedstrijd met de luchtbuks. Wederom was het de houtenvogel bij de burgers die als eerste naar beneden kwam. Tijdens het 207e schot mocht Rianne van Dorst zich deze keer Burgerkoning(in) noemen en volgde hiermee Willeke Voets op.
Nu was het wachten op de vogel bij de gildebroeders en gildezusters. Niet veel later viel ook hier de vogel naar beneden. Met het 255e schot was het onze nieuwe gildezuster Ricky Heesakkers die het schot van geluk trof en behaalde hiermee haar eerste officiële titel, super trots en blij was iedereen voor Ricky die hiermee de opvolger werd van Henk van Eijden. Ook was er een wedstrijd voor de jeugd om de titel Luchtbuks wipschieten. Het was een spannende strijd tussen Nomi, Daan en Liam. Tot aan ronde 5 gingen Daan en Liam gezamenlijk aan kop. Maar in de laatste ronde sloeg Liam dan toch toe door net 1 treffer meer te hebben dan Daan en werd hiermee de wedstrijd gewonnen door Liam. Na wat hapjes en drankjes en gezellig met elkaar gesproken te hebben was het tijd voor de prijsuitreiking. De prijzen werden uitgereikt door Hoofdman François van Hirtum en Andre Colijn. Rianne van Dorst kreeg haar trofee uitgereikt, en alle jeugdleden kregen een mooie beker voor hun prestaties.
Henk van Eijden kreeg een speldje opgespeld als herinnering aan het winnen van het wisselschild in 2022. Maar het mooiste moment was toch wel het omhangen van het wisselschild bij Ricky Heesakkers. Ze was nog helemaal onderste boven dat haar dit was overkomen. Met een brede lach op haar gezicht poseerde zij op de winnaarsfoto.
Als laatste kreeg Eric Voets de inleg overhandigd van het raden van het aantal schoten wanneer de vogel zou vallen bij de gildeleden. Eric zat er maar 7 schoten langs. Het was weer een leuke en gezellig middag bij het gilde met mooie winnaars.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar.

Schutterskoning schieten bij gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen op 24 juni 2023.

Op zaterdag 24 juni 2023 hebben we weer gestreden om de titels schutterskoning kruisboog en geweer.

Onder wederom zeer warme omstandigheden werd deze wedstrijd gehouden op het gildeterrein “De Schutsboom” waar het gilde alweer zo’n 12 jaar haar onderkomen heeft.

Om 14:00 begonnen de geweerschutters aan deze wedstrijd. Er deden dit jaar acht schutters mee. Nadat de reeks van 18 schoten op 6 verschillende wippen door iedereen voltooid was bleken alleen André Colijn (17 raak) en François van Hirtum (18 raak) door te mogen om in een één tegen één duel uit te maken wie deze dag schutterskoning werd. Na 12 schoten bij het afkampen bleek wederom François van Hirtum de sterkste te zijn en was hij hiermee voor de derde keer achtereen en voor de negende keer totaal Schutterskoning. Overigens vermelden we toch nog even graag de nummer 3 en 4. De dames Annie van Nuland en Sjaan van Hirtum hadden beide 15 rake treffers.

Na een kleine pauze waarin even tijd werd ingeruimd voor een verfrissend drankje begon de wedstrijd om Schutterkoning kruisboogschieten.

Aan deze wedstrijd deden ook acht schutters mee. De schutters moesten 2 keer 9 schoten lossen op een tweetal wippen. Nadat iedereen de achttien schoten gelost had werd ook hier de stand op gemaakt. Een drietal schutters mocht verder in de afkamp-fase. Toon den Ridder, François van Hirtum en Hennie van den Wassenberg allen 17 raak begonnen aan reeks afkamp schoten waarbij zelfs met 1 hand het verschil gemaakt moest worden. Na 12 schoten was de winnaar bekend. Hennie van den Wassenberg miste geen enkele keer meer en mocht zich hiermee na tien jaar weer eens de beste noemen en werd hiermee dus Schutterskoning 2023.

Nadat Andre en François de prijsuitreiking hadden gedaan was het tijd voor onze jaarlijkse BBQ. Het was een leuke en vooral een gezellige dag met lekker eten en veel gezelligheid.

François en Hennie van harte gefeliciteerd met het behalen van de titel schutterskoning 2023.

Tekst door: Jolanda Steenbakkers

“Forza4Jenske dag wat was je een succes”

11 Juni 2023

Vandaag was de Jeu de boules dag voor Forza4Jenske georganiseerd door Mitch en Jerry bij het Gilde Rosmalen.
Ondanks het erg warme weer was het een geweldige dag.
Er is een fantastisch mooi bedrag van €1900,- opgehaald
Zo trots.
De kleindierensportverening ‘Helpt Elkander’ uit Rosmalen kwamen als verrassing een cheque van €750,- aan Jenske overhandigen.
Zo gaaf
Wij willen iedereen heel erg bedanken die deze dag mogelijk heeft gemaakt.

Eindelijke weer een gilde-dag van kring Maasland. 21-5-2023

Op zondag 21 mei was het eindelijk weer zover, 3 jaar was de gilde-dag uitgesteld door Corona. We liepen met prachtig zonnig weer door de straten van het dorp Nuland, en wat stonden er veel mensen langs de kant te kijken. Vooral onze jeugdige gildebroedertjes Daan en Liam werden massaal met een applaus aangemoedigd.

Wij liepen als 31ste gilde in de optocht van de in totaal 41 gildes.

Daan mocht in de optocht vooroplopen met zijn nieuwe naambordje. Apetrots was hij.

Liam heeft meer dan de helft van de optocht al lopend gevendeld, al was het nog zo warm, hij gaf nooit op, super knap.

Nadat we bij het feestterrein waren aangekomen en alle gildes binnen waren begon de massale opmars.

Het blijft een mooi schouwspel als al die gildebroeders en gildezusters in alle kleuren met tromgeroffel en bazuinklanken naar voren lopen.

Nadat de hoofdman van de kring Rob Weijtmans de gilde-dag had geopend, werd er begonnen aan de wedstrijden.

Ook was er een tentoonstelling waar wij aan mee hebben gedaan. We hadden een mooie stand ingericht met oud koningszilver en diverse andere attributen van ons gilde.

Het Nulands gilde had er ook voor gezorgd dat er genoeg voor de kinderen te doen was. Naast de grote tent was een gedeelte waar ze vele spelletjes konden doen en ook was er een springkussen. In de grote tent werd gezellige muziek gedraaid en kon men gezellig met elkaar feesten.

Ons gilde was die dag ook in de prijzen gevallen met een 4e prijs personeel geweer voor André Colijn en een 3e prijs personeel kruisboog voor ons nieuwe gildebroeder John Heesakkers die nog maar een paar maanden lid is. Het was tevens het eerste zilveren schildje dat hiermee werd gewonnen door John.

Bij de prijsuitreiking mochten John en Andre hun zilveren prijs ophalen.

Het was een mooie Gilde-dag die goed georganiseerd was door het gilde van Nuland, met een gezellige sfeer

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Tekst: Jolanda Steenbakkers.

Kampioenswedstrijden bij het gilde St. Catharina – St. Joris op Kampioensdag  18-05-2023

Nadat het gilde in de ochtend aanwezig was in de Sint Jan tijdens de Hemelvaartsmis konden de gildebroeders en gildezusters  in de middag met elkaar de strijd aan gaan bij het geweer- en kruisboogschieten en het jeu des boules.

We begonnen om 14.00uur met het onderdeel kruisboog en werd er voor de tweede keer gestreden om de Rien Vos kampioenstrofee. Er deden 9 kruisboogschutters mee om deze eervolle titel. In een spannende eindstrijd die na 5 rondes beslist werd moest aanstormend talent Sunanda Krootjes en onze nieuw gildebroeder John Heesakkers hun meerdere erkennen aan Paul Heerkens die deze prijs voor de eerste keer op zijn naam schreef.

Rond 15.30uur begon de kampioenswedstrijd geweer waar 14 gildebroeders- en zusters aan deelnamen. Ook hier werd voor de tweede keer gestreden om de Arie Steenbakkers kampioenstrofee. Alle schutters moesten tijdens het inschieten drie van de zes schoten raak hebben om aan de afkamp ronde te mogen deelnemen, hierin slaagde iedereen waarmee er direct tot verzwaring door een handicap werd overgegaan. Er werd vervolgens schot voor schot per ronde afgekampt waarbij een misser directe uitsluiting betekende. Na 9 rondes was het wederom François van Hirtum die nu André Colijn de baas was en prolongeerde hij hiermee deze kampioenstitel.

Rond de klok van 17.15 waren dan eindelijk de jeu de boulers aan de beurt. Er werd alweer voor de 23e keer gestreden om de Riek van Nuland Trofee. Zestien boulers namen deel aan deze kampioenswedstrijd. Er werd geloot en er moest één tegen één gespeeld worden tot de dertien punten. Onder droge en soms zonnige omstandigheden werden er leuke en sportieve wedstrijden gespeeld totdat er vier spelers over bleven die de halve finales mochten spelen. In zowel de wedstrijd tussen François van Hirtum en Patricia Heerkens-Steenbakkers (uitslag 13-7) en Jo van Nuland tegen André Colijn (11-13) was duidelijk wie de beste boulers van de dag waren. In een spannende finale tussen hoofdman François van Hirtum en Vice-hoofdman André Colijn (11-13) was het André die zich voor de eerste keer tot kampioen kroonde.

Tussen de rondes van het jeu de boulle door was er ook toernooitje voor de kleine gildebroedertjes en gildezustertjes. Zij moesten in drie rondes met de welbekende “gekleurde” ballen punten scoren om deze te gooien in de met lint aangegeven vakken waarin het middelste vak de meeste punten op leverde. Onze Daan was hierin de meest kundige bouler en werd knap vierde gevolgd door een derde plaats voor Liam. Tweede werd onze allerkleinste Sara en winnaar van de dag werd Nomi met 64 punten.

Rond de klok van 19.00uur werden de prijzen uitgereikt door Thea Steenbakkers, Jo van Nuland, Annie van Nuland en François van Hirtum.

Hierna werd er nog lang gezellig nagebabbeld over deze mooie geslaagde dag.

Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd.

 

Verslag NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip 30-04-2023.

Op zondag 30 april jl. organiseerde het gilde St. Catharina – St. Joris het jaarlijkse federatie toernooi kruisboog op wip.

Onder prachtige weeromstandigheden, zonnig met een klein briesje wind, begon deze dag om 11.00 uur met een openingswoord van zowel de hoofdman van het organiserende gilde François van Hirtum als de kringvoorzitter van Kring Maasland Rob Weijtmans. Hierbij werd de federatievlag gehesen en konden de wedstrijden beginnen.

In totaal hadden 58 kruisboogschutters zich ingeschreven om mee te doen en te strijden om die welbekende felbegeerde kampioenskruisen

Toen alle schutter hadden geschoten werd er afgeklampt door de schutters met 11 tot 15 treffers

Het hoogte punt was uiteraard het kampen van de schutters met 15 treffers. Schutters Tymo en Antoine van Melis uit Udenhout werden vijfde en vierde, Toine van de Sande uit Gemonde werd derde, Ad Vlemmix uit Lierop werd tweede en federatiekampioen werd Wilfred van de Leest van het Sint Joris-Catharina- Antoinius – Sebastiaan uit Gemonde die na een vijf spannende afkamp rondes aan het langste eind trok.

Het korps werd eveneens gewonnen door het gilde uit Gemonde die tezamen met schutters; Martien van de Loo, Toine van de Sande, Harry Geerts en Wilfred van de Leest 55 treffers hadden en daarmee dus federatiekampioen korps werden.

Ook was er succes voor het Sint Joris gilde uit Geffen. Het viertal dat bestond uit de schutters; Jos Coppens, Gerard Gerrits, Twan van Zantvoort en Piet van Erp. Met 54 treffers wonnen zij de viertalprijs.

Na de prijsuitreiking werd de federatievlag weer naar beneden gelaten en werd de vlag overhandigd aan het St. Joris gilde uit Moergestel die in 2024 dit toernooi zal organiseren.

Namens het organiserende gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen, alle winnaars gefeliciteerd.

Teerdag 2022 met 40 jarig jubileum en uitreiking koninklijke onderscheiding van                                                       Frans van Hirtum

Gilde St. Catharina – St. Joris viert Teerdag op zaterdag 26 november 2022

Eindelijk mochten we met zijn allen na 3 jaar weer eens een teerdag houden. Rond 13.20uur trokken we in optocht naar de Lambertuskerk waar de Gildemis gehouden werd en dit jaar werd de mis voorgegaan door de nieuwe Pastoor Paul Janssen.  Tijdens de gildemis mochten Daan en Sara meehelpen bij het klaarmaken van de tafel wat was dat een prachtig gezicht!!!                                                                                 Na de Gildemis werd er een vendelgroet gebracht aan onze jubilaris en de pastoor waarna we in optocht vertrokken naar de gedachteniskapel waar we altijd onze overleden leden herdenken. Om 15.30 uur begon de receptie voor jubilaris Frans van Hirtum die 40 jaar lid is van het gilde. Frans kreeg voor zijn verdienste binnen het gildewezen een Kringonderscheiding. Als grote verassing werd hem nadien ook nog een koninklijke onderscheiding overhandigd door de burgemeester van Maashorst dhr. Paul Rüpp. Direct hierna werd er nogmaals een vendelhulde gebracht waarna iedereen de gelegenheid kreeg om Frans te feliciteren. Al met al een zeer eervolle middag voor onze jubilaris. Nadat om 18.00uur genoten kon worden van een heerlijk buffet werden om 19.30uur de jaarprijzen uitgereikt. We sloten de avond af met een gezellige muziekbingo. De jeugdleden waren niet moe te krijgen, volop meezingen en dansen, alles kan en alles mag bij het gilde van Rosmalen!!!

We mogen met trots terugkijken op een geweldige dag.

Jubilaris Frans van Hirtum Koninklijk onderscheiden.

Gildebroeder Frans van Hirtum werd op zaterdag 26 november tijdens de teerdag van het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen flink in het zonnetjes gezet.

Nadat hoofdman François van Hirtum een woordje had gericht aan de jubilaris werd bij Frans het jubileumspeldje overhandigd door zijn gildevriend Hennie van den Wassenberg. Onze koning Patricia overhandigde de bloemen aan zijn vrouw Sjan.

Ook zijn dochter Tony kwam nog even aan het woord met een prachtig gedicht dat speciaal geschreven was voor Frans. Nadat de kleinkinderen de cadeautjes aan opa hadden overhandigd kwam daar een delegatie van Kring Maasland binnen die Frans een kringonderscheiding kwam uitreiken.

Ook de vice-hoofdman André Colijn sprak nog een anekdote uit over Frans waarin nog maar eens duidelijk werd dat Frans een Timmermansoog heeft en op zijn eigenwijze manier altijd met iedereen samenwerkt.

Plots stond daar de burgemeester van Maashorst, dhr. Paul Rüpp in het gildehuis. De burgemeester kwam namens de koning een koninklijke onderscheiding overhandigen voor al het werk en inzet die Frans geleverd heeft in zowel het gildewezen als de vrijwillige brandweer als ook in zijn werkende leven.

De middag kon niet meer stuk voor Frans en zoals hij zelf zij, een mooie waardering voor al mijn inspanningen zo op mijn 75e leeftijd.

 

Rosmalens gilde NBFS kampioen korps-geweer 2022.

Op zondag 2 oktober jl. trokken 10 geweerschutters van het St. Catharina – St. Joris gilde naar het NBFS  geweertoernooi wat dit jaar gehouden werd in Terheijden.

Het werd een zeer succesvolle dag voor de geweerschutters uit Rosmalen.

Het korps bestaande uit ; André Colijn, Frans van Hirtum, Patricia Heerkens-Steenbakkers en François van Hirtum hadden als enige gilde 11 rake schoten van de 12 en werden hiermee winnaar en mochten dus bij de prijsuitreiking het beruchte zilveren kruis en persoonlijke speldjes ophalen. Het was alweer voor de derde keer in zeven jaar, waarin ook nog een coronajaar tussen zit waarin niet geschoten werd, dat het gilde uit Rosmalen NBFS korpskampioen werd.

Het gilde deed ook mee met het viertal schieten. Het viertal bestaande uit de schutters; Sjaan van Hirtum, Sunanda Krootjes, Gerion van Nuland en Paul Heerkens werden knap derde en kregen hiervoor een beker uitgereikt. In de persoonlijke vrije wedstrijd vrije-hand had Patricia ook nog een 2e plaats behaald.

Zo gaat zowel het gilde met de korpsprijs kruisboog, eerder dit jaar in april, als nu dan geweer met de titel aan de haal. Uit alles blijkt wel weer dat het gilde uit Rosmalen fantastische schutters in de gelederen heeft.

 

Raymond Vogels voor de 4e keer winnaar Open Rosmalens Jeu de Boules kampioenschappen 2022.

 Op zondag 25 september werd er bij het gilde St. Catharina – St. Joris het jaarlijkse Open Jeu de Boules toernooi gehouden. Op deze mooie zonnige herfstzondag konden we maar liefst 40 spelers verwelkomen die zich hadden aangemeld voor dit toernooi. Er werd gespeeld op de 6 grindbanen van het gilde en er waren 4 grasbanen uitgezet door de jeu des boules-commissie Lambert en Henk.

Nadat hoofdman François van Hirtum rond de klok van 13.00uur het openingswoord had gedaan werden de spelers op de banen gezet voor eerste speelronde. Alle wedstrijden verliepen zoals verwacht sportief en gezellig. Zoals elk jaar speelt elke speler 4 wedstrijden met een willekeurige andere persoon tegen willekeurige tegenstanders.

Rond de klok van 17:00uur was de vierde en laatste ronde teneinde. Voordat de prijsuitreiking begon werd er eerst een kleine loterij gehouden. Bij het oplezen van de uitslagen bleken vier spelers alle 4 de wedstrijden gewonnen te hebben. Op vijfde plaats eindigde Jo van Nuland met 3 gewonnen met plus 22, vierde werd Mitch van Dorst met vier gewonnen en plus 18. Op derde plaats eindigde Vera Beunk met plus 31, tweede werd Henny Luijks met plus 35 en winnaar, en alweer voor de 4e keer was Raymond Vogels die de meeste pluspunten had (plus 41). Hiermee bewees Raymond maar weer eens dat hij een topspeler is. Hij won dit toernooi namelijk ook al in 2013, 2016 en in 2019.

De eerste 5 spelers zaten vielen hiermee in de prijzen. Tevens was er een prijsje voor de nummer 10, 20, 30 in de ranglijst zodat een aantal mindere spelers niet met lege handen naar huis ging.

Al met al een mooie geslaagde middag voor de boulers en het gilde.

Op foto: van links naar rechts; Henk van Eijden,2e plaats Henny Luijks, winnaar Raymond Vogels en Lambert van der Doelen.

Geslaagde dag voor Rosmalense gilde tijdens jaarlijkse Burgerkoningschieten.

Op zondag 28 augustus jl. werd bij ons gilde St. Catharina – St. Joris de jaarlijkse wedstrijd om de Burgerkoning gehouden.

Een wedstrijd waar inwoners uit Rosmalen en omstreken deelnemen om op de houten vogel te schieten waarbij degene die met het laatste schot waarmee de vogel naar beneden geschoten wordt zich een jaar lang burgerkoning mag noemen. Daarnaast werd er door het gilde zelf ook geschoten.

De jeugdleden gingen met de luchtbuks wipschieten en de gildebroeders en gildezusters gingen net zoals bij het burgerkoningschieten op een houten vogel schieten. De winnaar mag een jaar lang het wisselschild dragen.

Nadat alle 19 burger deelnemers zich ingeschreven hadden en de volgorde van loting bekend gemaakt werd hield de hoofdman François van Hirtum nog een openingswoordje waarna iedereen zich naar de schietboom begaf waar de wedstrijden om 14.00uur begonnen. Beide vogels werden keer op keer goed geraakt en de houtensplinters kwamen naar beneden. Ook de jeugd begon fanatiek aan hun wedstrijd met de luchtbuks. Wederom was het de houtenvogel bij de burgers die als eerste naar beneden kwam. Tijdens het 69e schot mocht Willeke Voets zich voor de tweede keer Burgerkoning(in) noemen.

Omdat de vogel bij de gildeleden nog niet gevallen was werd er een tweede houten vogel geplaatst voor de burgers om nog maar eens de strijd met elkaar aan te gaan. Nu was het Rianne van Dorst die bij het 107e schot de gelukkige was. Zij kreeg als prijs de inleg van de deelnemers die voor de tweede ronde hadden meegedaan.

Nu was het wachten op de vogel bij de gildebroeders en gildezusters. Net zoals eerder dit jaar waarbij de vogel lang bleef zitten was het bij het  204e schot eindelijk raak. Het was gildebroeder Henk van Eijden die het schot van geluk trof en behaalde hiermee zijn eerste officiële titel, super trots en blij was iedereen voor Henk die hiermee de opvolger werd van Hennie van den Wassenberg.

Ook was er een wedstrijd voor de jeugd om de titel wipschieten. Het bijzondere van deze wedstrijd was dat alle twee de jeugdleden voor het eerst mee deden. Lucas Vogels (12 jaar) en Daan van den Broek (5 jaar) mochten eerst een aantal keer proefschieten voordat ook voor hen de wedstrijd begon.

De kleine Daan moest wel geholpen worden aangezien Daan nog niet bij de oplegpaal kon. Hij werd op een stoel gezet en begeleid door de hoofdman en Andre & Helga Colijn.

Na een aantal rondes geschoten te hebben had Lucas Vogels 5 treffers en Daan van den Broek 3 treffers. Daarmee is Lucas Vogels de winnaar. Lucas en Daan hadden er super veel plezier in, ze glimlachte van oor tot oor als ze geschoten hadden.

Na wat hapjes en drankjes en gezellig met elkaar gesproken te hebben was het tijd voor de prijsuitreiking. De prijzen werden uitgereikt door Hoofdman François van Hirtum en Andre Colijn.

Willeke Voets kreeg haar trofee uitgereikt, Rianne van Dorst kreeg het inleggeld van de tweede ronden burgerkoning en de jeugdleden Lucas en Daan kregen beide een beker voor hun prestaties.

Hennie van de Wassenberg kreeg een speldje opgespeld als herinnering aan het winnen van het wisselschild in 2021. Maar het mooiste moment was toch wel het omhangen van het wisselschild bij Henk van Eijden.

Als laatste kreeg Marijn van Dorst de inleg overhandigd van het raden van het aantal schoten wanneer de vogel zou vallen bij de gildeleden. Het was wel heel uniek omdat Marijn het precieze aantal schoten geraden had.

Willeke Verhoeven                              Henk van Eijden                         

 

Jeugdschutters Lucas & Daan

Het was weer een leuke en gezellig middag bij het gilde met mooi weer en leuke wedstrijden.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar.

Tekst en foto’s door Jolanda Steenbakkers.

 

 

 

Zomerse Teerdag bij het St. Catharina – St. Joris gilde Rosmalen.

Op zondag 24 juli jl. werd,  in tegenstelling tot een traditionele teerdag in november rondom de feestdag van patroonheilige St. Catharina,  een alternatieve teerdag gevierd.

Doordat corona zowel de teerdag van 2020 en 2021 onmogelijk maakte moesten drie jubilarissen,  te weten Ere-Hoofdman Henk van Helvoirt (65 jaar lid), Tiny Hubers (40 jaar lid) en Raymond Vogels (25 jaar lid) langer wachten op hun heugelijke dag dan gebruikelijk. Dus bedacht het gilde een alternatieve teerdag en wel midden in de zomer onder zeer warme en zonnige omstandigheden.

Normaal trekt het gilde altijd vol gekostumeerd naar de kerk maar met 30 graden werd besloten om in het zomerse tenue (zoals op foto in een hesje) aan te treden.

Buiten het huldigen van drie jubilarissen was er nog een bijzonder moment en wel voor Sunanda Krootjes. Zij werd geïnstalleerd als gildezuster waarna ze later tijdens de vendelgroet zou worden in gevendeld. Wanneer jeugdleden hun 18e jaar bereiken worden zij geïnstalleerd in de kerk. Voor Sunanda (20jr.) had dit ook al lang gebeurt moeten zijn, dus ook dit werd nu recht gezet op deze bijzondere dag.

In optocht trok het gilde naar de Lambertuskerk waar oud gildeheer en Pastoor Jan Schepers de mis voor ging.

Wat was het mooi om te zien dat alle vijf de jeugdleden voor het eerst samen meeliepen en allemaal als vendelier. Ze waren alle vijf super enthousiast dat ze zelfs bij de consecratie allemaal vooraan bij het altaar met de vlag gingen staan.

Na de mis werd er een vendelgroet gebracht te midden van onze nieuwe koning Patricia Steenbakkers aan de pastoor, jubilarissen en gildezuster Sunanda. Hierna trok het gilde in optocht  naar de gedachteniskapel waar jaarlijks onze overleden gildebroeders en gildezusters worden herdacht. Zeer bijzonder was het bezoek dit jaar omdat het gilde in de afgelopen 8 maanden drie gildeleden heeft moeten uitvendelen. Er werd een minuut stilte gehouden en door onze patroonheilige Helga Colijn een bloemetje gelegd. Als laatste was het woord aan de pastoor die een gebed uitsprak aan de overleden leden. Het vervolg van de teerdag was op het eigen gildeterrein de Schutsboom aan de Empelseweg.

Nadat iedereen werd ontvangen met een kop koffie, thee en een lekker mini chocoladebol  of slagroomsoes was het dan eindelijk zover.

Onder de open partytent waar het lekker doorheen waaide hadden alle gildebroeders en gildezusters een plekje bemachtigd in afwachting van het officiële moment met toespraak van hoofdman François van Hirtum

De hoofdman had in zijn speech van iedere jubilaris een mooi verhaal verteld met daarin vooral wat ze voor ons gilde betekent hebben in al die jaren.

Onze koning had de grote eer om deze jubilarissen hun zilveren speld op te spelden. Samen met Sunanda reikte ze ook de bloemen uit aan de partners van de jubilarissen en konden de felicitaties in ontvangst genomen worden.

(van links naar rechts; Sunanda Krootjes, Raymond Vogels, Henk van Helvoirt en Tiny Hubers)

Ook bedankte de Hoofdman de overige overheidsleden en commissieleden voor hun inzet van de afgelopen 2,5 jaar en kregen zij allemaal een verassend cadeau.

Als laatste werd er aan alle gildebroeders, gildezusters en jeugdleden een zilveren herinneringsspeldje uitgereikt wat op 12 september 2021 al aan een kleine delegatie werd uitgereikt tijdens de viering van de 100 jarige heroprichting.

Na het officiële gedeelte werden er nog foto’s gemaakt van de jubilarissen en gildezuster Sunanda.

Na de fotosessie was het tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje en gezellige muziek.

Het was een hele bijzondere gezellige Teerdag.

 Tekst en foto’s door Jolanda Steenbakkers.

 

Patricia Heerkens-Steenbakkers voor de komende 2 jaar (eerste vrouwelijke) Koning gilde Rosmalen.

Op zaterdag 02 juli vond het koningsschieten plaats bij het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen.

Het koningschieten wordt vanaf heden om de 2 jaar gehouden, en is de tevens de strijd om de belangrijkste titel binnen ons gilde.

Om de koning thuis af te halen moesten we dit jaar naar Uden waar koning Frans van Hirtum woont. We moesten dan ook vroeg uit de veren en verzamelde om 8.45uur bij de Schutsboom vanwaar we om 9.00uur vertrokken met de auto.

In Uden aangekomen hebben we onze attributen en kleding in order gemaakt waarna we, weliswaar in een vrij korte optocht, onze huidige koning Frans van Hirtum aan de voordeur hebben afgehaald.

Direct daarna zijn we weer met zijn allen per auto naar Rosmalen gegaan waar om 11.00uur de gildemis op het programma stond. In optocht trokken we naar de kerk waarin Daan en Nomi de voornaamste taak hadden om de houtenvogels te dragen.

Bij de Lambertuskerk aangekomen sloot Pastoor Jan Schepers bij ons aan. Traditiegetrouw nam Annie van Nuland de eerste lezing voor haar rekening en Tiny Hubers de voorbede.

Tijdens de gildemis werden de houten vogels, dit jaar voor het eerst gemaakt door Perry Vos, ingezegend. Jaren maakte Rien Vos deze koningsvogels voor ons gilde. Maar na het overlijden van Rien op 26 april jl. wilde Perry deze traditie graag voortzetten.

Na de mis brachten we nog een vendelgroet aan Pastoor Schepers waarna we weer in optocht vetrokken naar het parkeerterrein en vervolgens per auto naar ons gildeterrein.

Op het gildeterrein aangekomen hebben we eerst met de aanwezige gildeleden gezamenlijk geluncht met koffie, thee en lekkere broodjes.

Na de lunch begon het tweede gedeelte van deze bijzondere dag.

Rond 13.45uur begon het officiële gedeelte met een toespraak van Hoofdman François van Hirtum en Burgermeester Jack Mikkers.

Voordat we volgens de traditie de boom gingen vrijen moest er eerst geloot worden voor de volgorde van het koningschieten. Het loten werd gedaan door Burgermeester Mikkers. De huidige koning Frans schoot voorop gevolgd door de acht andere deelnemers.

De Burgermeester opende met het eerste schot, gevolgd door pastoor Jan Schepers en daarna de huidige koning. De strijd was losgebarsten.

Na ruim 150 schoten waarin de vogel gesloopt werd was het Gerion van Nuland die er zo’n groot stuk afschoot dat zelfs even werd gedacht dat de vogel er helemaal af was. Dit bleek voor Gerion helaas niet zo te zijn, er zat nog een kleine splinter hout op de spil.

Hierdoor werd er nog aantal rondes geschoten en werd het per schot steeds spannender.

Nu was Patricia Heerkens-Steenbakkers aan de beurt en zij schoot na 186 schoten het laatste stukje hout eraf, waarmee zij zichzelf tot gildekoning schoot.

Zij werd hiermee ook nog eens de eerste vrouwelijk koning van ons gilde.

Er kwamen veel emoties los bij Patricia en haar familie, vooral omdat haar vader en gildebroeder Arie Steenbakkers vorig jaar op 11 december overleden is, wat had Arie hier graag bij geweest.

Binnen het gilde was geweerschieten hun gezamenlijke hobby.

Het is toch een groot gemis op zo’n bijzonder moment waarin Patricia koning werd.

Na een kleine pauze waarin even bijgekomen kon worden van alle gebeurtenissen werd de nieuwe koning geïnstalleerd volgens de Kroningceremonie.

Na een toespraak van de hoofdman waarbij de koning haar handen wasten ten teken van reinheid, werd door de oud-koning het koningsvest en de koningsvogel omgehangen.

Daarna heeft Patricia de eed van trouw afgelegd, en mocht ze over het hoofdvaandel lopen. Hierna brachten de vendeliers Johan Hubers, Paul Heerkens en Bryan Colijn een vendelgroet aan de nieuwe koning.

Vervolgens was het de beurt aan de oud-koning die zijn koningsschild aan bood aan het gilde na vier jaar koningschap. Het is een mooi schild met daarop de drie periodes dat Frans koning was en dat hij al 40 jaar lid is en 50 jaar getrouwd met Sjaan.

Als laatste werd de erewijn aangeboden aan de nieuwe koning waarop geproost werd.

 Onze eerste vrouwelijke koning;

Patricia Heerkens-Steenbakkers

Na alle plechtigheden was het nog lang gezellig en werd er lang nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Het was een mooie, gezellige maar vooral sportieve dag met veel broederschap.

Patricia, namens alle leden gefeliciteerd met het koningschap.

Papa zou trots op je zijn,

                                                                                                                                     Tekst door  Jolanda Steenbakkers

 

Schutterskoning schieten bij het Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen op 25 juni 2022.


Op zaterdag 25 juni jl. hebben we de wedstrijden gehouden om schutterskoning kruisboog en geweer 2022.
Om 14.00uur begonnen 11 kruisboogschutters aan een reeks van 18 schoten op 3 verschillende kruisboogbomen. Na deze reeks werd gekeken welke schutters nog mochten afkampen om de titel.
Regerend schutterskoning François van Hirtum en Patricia Heerkens-Steenbakkers hadden beide 17 treffers en oud gediende Hennie van de Wassenberg was de enige met de volle 18 treffers. Tijdens het afkampen haakte eerste François af en streden Hennie en Patricia verder. Nadat er met hakken geschoten moest worden op de kleinste wip was het Patricia die als winnaar uit de bus kwam en hiermee de eerste vrouwelijke winnaar was van dit onderdeel. Geëmotioneerd nam ze dan ook alle
felicitaties in ontvangst en riep ze nog naar boven, papa deze is voor jou. Haar grootste supporter vader Arie Steenbakkers overleed afgelopen december.

De kruisbooguitslag :

5de Gemma van Gerven 15 treffers,
4de Toon de Ridder 16 treffers,
3deFrançois Van Hirtum na kampen,
2de Hennie van de Wassenberg na kampen en
1ste plaats en Schutterskoning 2022
Patricia Heerkens Steenbakkers na 35 Schoten.

Na een kleine pauze en een drankje, ging de wedstrijd om schutterskoning geweer van start. Hieraan deden 13 geweerschutters mee. Ook zij moesten 18 schoten lossen maar dan op 6 verschillende wippen. Nadat de laatste ronde van drie schoten klaar was bleek dat alleen Patricia en François wederom overbleven omdat zij respectievelijk 17 en 18 rake schoten hadden. Na diverse afkamp rondes kwam er na 42 schoten een winnaar uit de bus. Het was François die zijn titel prolongeerde en hiermee schutterskoning geweer 2022 is geworden.

De geweer uitslag:

Gedeelde 5de plaats Sjaan en Frans van Hirtum 13 treffers,
4de Paul Heerkens 14 treffers,
3de Andre Colijn 16 treffers,
2de Patricia Heerkens Steenbakkers na kampen en
1ste plaats en schutterskoning 2022 François van Hirtum na 42 schoten.

Nadat Toon den Ridder de prijsuitreiking had gedaan bij de kruisboog en André Colijn bij het geweer ging de BBQ aan en werd het nog lang gezellig onderling.
Het was een leuke, sportieve en vooral gezellige dag.
François en Patricia van harte gefeliciteerd met het behalen van de titel schutterskoning 2022.

Verslag door: Jolanda Steenbakkers

Koningschieten op zaterdag 2 juli 2022 door het Rosmalens gilde

Het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen houdt op zaterdag 2 juli aanstaande het traditionele Koningschieten op de houten vogel.

Koningschieten, het gebeurt niet meer om de vier, maar om de twee jaar. De statuten zijn daarvoor in de algemene ledenvergadering gewijzigd. Reden is de nogal snelle vergrijzing binnen het gildewezen. Koning worden, deze bijzondere titel te mogen bemachtigen en dragen, wil iedereen wel. Vier lange jaren wachten op een nieuwe kans duurt dus te lang.

Nog een wijziging: voorheen was het zo dat wanneer je jezelf tot koning schoot, je automatisch voor vier jaar in het bestuur zat. Niet iedereen heeft daar echter de kwaliteiten en de ambitie voor, dus hebben we deze regel losgelaten. Het is in de statuten geregeld, waarmee de drempel om mee naar de eervolle titel te dingen voor iedere gildebroeder en gildezuster is weggenomen, terwijl het koningschieten toch een waardig gilde evenement blijft.

De titel blijft wel inhouden dat de koning zich binnen zijn mogelijkheden maximaal presenteert, wanneer er acte de présence wordt gegeven. Ook blijft het schenken van een koningsschild aan het einde van de periode dat iemand koning is een verplichting, als verrijking van het gilde.

Op zaterdag 2 juli 2022 zal de huidige koning Frans van Hirtum thuis in Uden opgehaald worden. Het gilde gaat daarvoor vroeg uit de veren. We verzamelen bij ons clubhuis, de Schutsboom, om in karavaan naar zijn huis te gaan. Terug in Rosmalen zal Frans als koning de Lambertuskerk binnengaan, alwaar de gildemis gehouden wordt. Helaas zal onze Gildeheer, Gideon van Meeteren, door ziekte geveld, hierbij niet aanwezig kunnen zijn. Oud gildeheer en pastor Jan Schepers is bereid gevonden in zijn plaats de mis voor te gaan.

Nadat het gilde de vendelgroet gebracht heeft aan koning en gildeheer zal er door de gildebroeders en -zusters gezamenlijk geluncht worden. De loting daarna bepaalt de volgorde bij het koningschieten.

Om 13.45 uur zullen de hoofdman en de burgemeester een toespraak houden. Daarna trekken, volgens traditie, tamboer, hoofdvaandel, hoofdman, burgemeester, Gildeheer en deelnemende gildebroeders en -zusters drie keer om de schietboom. Dit om ‘kwade geesten te verjagen’.

In gildeterm heet dit ‘het vrijen van de boom’, ofwel de bevrijding van het kwaad.

Hierna wordt het eerste schot gelost door de burgemeester, gevolgd door de gildeheer en de koning. Dan barst de strijd los onder de deelnemers. Altijd spannend is wie het laatste stukje van de houten vogel naar beneden zal schieten en zich daarmee de nieuwe koning mag noemen van het Rosmalens St. Catharina – St. Joris gilde. Een eretitel voor twee jaar lang.

Burgemeester J. Mikkers loste al eens                                                                            eerder het schot op de houten vogel in 2018 

De nieuwe koning wordt geïnstalleerd, waarbij hij zijn handen zal wassen als teken van reinheid. Hij krijgt het koningszilver omgehangen te samen met de aloude koningsvogel die dateert van vóór 1503. Hierna zal het koningsschild wat geschonken is door de oude koning, overhandigd worden aan de nieuwe koning. En als grootste eer mag de nieuwe koning over het hoofdvaandel lopen, het teken van macht.

Het laatste onderdeel is een vendelhulde aan de koning waarmee een einde komt aan de plechtigheden. Het feest kan beginnen: ‘het vieren van de nieuwe koning’.

                                                 Koningsvogel van vóór 1503

Voor geïnteresseerden, je bent van harte welkom op het gildeterrein aan de Empelseweg 7 (tegenover Intratuin). Kom proeven van en ruiken aan het aloude gildewezen.

 

 Forza4Jenske Dag 26-6-2022

Ons gilde heeft vandaag zijn accomodatie ter beschikking gesteld voor het goede doel Forza4Jenske. Een hele mooie dag voor iedereen. En voor het goede doel een geslaagde opbrengst. Iedereen bedankt die hier zijn bijdrage aan geleverd heeft. Trots op ons mooie gilde

 

Kampioenswedstrijden bij het gilde St. Catharina – St. Joris op Kampioensdag

26-05-2022

Na twee jaar geen kampioenswedstrijden door Corona konden we dan eindelijk weer deze traditionele dag organiseren. Normaal wordt deze dag altijd gehouden rondom Koningsdag maar door het overlijden van gildebroeder Rien Vos op 26 april moesten we deze dag verschuiven in ons jaarprogramma.

Nadat het gilde in de ochtend de opening van het nieuwe parochiecentrum had bijgewoond konden de gildebroeders en gildezusters  in de middag met elkaar de strijd aan gaan bij het geweer- en kruisboogschieten en het jeu des boules.

We begonnen om 13.30uur met het onderdeel geweer en voor het eerst werd er gestreden om de Arie Steenbakkers kampioenstrofee. Arie overleed in december vorig jaar en ter nagedachtenis aan Arie is deze trofee naar hem vernoemd. Er streden 15 geweerschutters om deze eervolle titel. In een spannende eindstrijd moest dochter Patricia Steenbakkers haar meerdere erkennen aan François van Hirtum.

Om 15.00uur begon de kampioenswedstrijd kruisboog waar 9 gildebroeders- en zusters aan deelnamen. Ook hier werd een nieuwe kampioenstrofee ingezet vernoemd naar de onlangs overleden gildebroeder en tevens kruisboogschutter Rien Vos. Het weer zat de schutters niet tegen hoewel er met regelmaat een behoorlijke wind stond. Alle schutters moesten tijdens het inschieten drie van de zes schoten raak hebben om aan de afkamp ronde te mogen deelnemen. Vervolgens werd er met 1 schot per ronde afgekampt waarbij een misser directe uitsluiting betekende. Na 7 rondes was het wederom François van Hirtum die nu André Colijn de baas was.

Rond de klok van 17.15 waren dan eindelijk de jeu de boulers aan de beurt. Er werd alweer voor de 22e keer gestreden om de Riek van Nuland Trofee. Twaalf boulers namen deel aan deze kampioenswedstrijd. Er werd geloot en er moest één tegen één gespeeld worden tot de dertien punten. Onder droge en soms zonnige omstandigheden werden er leuke en sportieve wedstrijden gespeeld totdat er vier spelers over bleven die de halve finales mochten spelen. In zowel de wedstrijd tussen Paul Heerkens tegen François van Hirtum (uitslag 13-7) en Annie van Nuland tegen Toon den Ridder  (8-13) was duidelijk wie de beste boulers van de dag waren. In een spannende finale was het toch weer Paul Heerkens die alweer voor de derde keer op rij zich tot kampioen kroonde.

Rond de klok van 19.00uur werden de prijzen uitgereikt door Thea Steenbakkers, Hennie van den Wassenberg en Hoofdman François van Hirtum. Hierna werd er nog lang gezellig nagebabbeld over deze mooie geslaagde dag.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

Geslaagde Teerdag voor Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen (23-11-2019).

Op zaterdagmiddag 23 november trok een bijna volledig gilde in optocht naar de Lambertus kerk om daar het begin te maken aan de jaarlijkse Teerdag. Ook dit jaar had het gilde bijzondere momenten te vieren. Zo was jubilerend gildebroeder Tonnie Kwaks dit jaar het middelpunt vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap en werden de gebroeders Rick & Arjan van Nuland geïnstalleerd als volwaardig gildebroeder na het bereiken van  de 18 jarige leeftijd. Nadat Gildeheer Gideon van Meeteren de gildebroeders en gildezusters welkom heette en zijn openingswoord gedaan had kon meteen begonnen worden met de installatie. De hoofdman van het gilde nam hiervoor het woord. Hij nodigde Rick en Arjan en de Vaandrig Rien Vos uit voor het altaar waar de plechtigheid plaats vond. Eerst werden de gildehoeden van Rick & Arjan gezegend en direct daarna spraken zij de beloftes uit om de geschreven en ongeschreven traditionele wetten te eerbiedigen en na te leven. Ook sprak de Gildeheer jubilaris Tonnie Kwaks toe met een mooi woordje en felicitaties.

Na de gildemis werd de vendelgroet gebracht aan de Gildeheer, de jubilaris en de geïnstalleerde gildebroeders. Hierna trok het gilde naar de gedachteniskapel om daar de overleden gildebroeders en gildezusters te herdenken.

Rond de klok van 15:00 uur werd het gilde warm onthaald in het clubhuis “De Schutsboom” waar koffie, Thee en een lekker broodje klaar stond. Door de mooie weersomstandigheden en de grote aanwezigheid werd ook nog een nieuwe groepsfoto gemaakt voordat het echt tijd werd om de jubilaris in het zonnetje te zetten. Hoofdman François van Hirtum nam in zijn toespraak de 40 jaar gildebroederschap door van Tonnie Kwaks wat gevolgd werd met een groot applaus voor de dienstbaarheid en prestaties van de jubilaris. De Ere-hoofdman Henk van Helvoirt werd gevraagd om het zilveren jubileumspeldje op te spelden. Hierna was er gelegenheid voor alle aanwezigen om zowel Tonnie en partner Nellie als de gebroeders Rick en Arjan te feliciteren.

Om 17:00uur werden alle gasten getrakteerd op een presentatie op een groot scherm waar een terugblik van het afgelopen gildejaar werd gepresenteerd waar alle mooie momenten nog maar eens belicht werden. Ook de uitslagen van de jaarprijzen werden hierop gepresenteerd. Eén van de mooiste was wel dat Sjaan van Hirtum zich voor dit jaar Gildezuster van het jaar mag noemen.

Om 18:00 uur was het dan tijd voor de gezamenlijke maaltijd. De Gildeheer zorgde voor het tafelgebed waarna genoten kon worden van een goed verzorgde warm en koud buffet.

Als afsluiting had de Hoofdman net zoals vorig jaar een gildequiz in elkaar gezet. Zes teams van zes personen verdeeld door gildeleden van jong en oud namen fanatiek hieraan deel. Om klokslag middernacht gingen de laatste gildebroeders en gildezusters weer richting huiswaarts waarmee deze mooie Teerdag tot een einde kwam.

Foto’s, zie kopje foto’s

Historische Teerdag Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen, 24 november 2018.

Zoals gebruikelijk begon onze teerdag met een Gildemis in de St. Lambertus kerk voorgegaan door onze gildeheer Gideon van Meeteren. Tijdens deze gildemis werden er drie sjerpen ingezegend die door de gildeheer bij de volgende gildebroeders omgehangen werd. Allereerst werd de sjerp met de titel Ere-Deken omgehangen bij onze jubilerende gildebroeder Hennie van den Wassenberg. Meteen daarna werd onze oud hoofdman Henk van Helvoirt geïnstalleerd als Ere-Hoofdman waarbij ook de bijbehorende sjerp werd omgehangen. Als laatste werd Rien Vos verrast door hem ook een sjerp aan te bieden met daarop de titel Vaandrig vanwege het 40 jaar dragen van het hoofdvaandel van ons gilde. Na de gildemis is er een vendelgroet gebracht aan onze gildeheer en deze bijzondere toegewijde gildebroeders. Voordat er in onze clubhuis een receptie gehouden werd was er eerst onze jaarlijks bezoek aan het Vennehof waarbij onze overledene gildebroeders- en zusters herdacht werden. Om 15:00 uur was het begin van het officiële gedeelte waarbij we zijn begonnen om onze jubilaris Hennie van den Wassenberg toe te spreken en het jubileumspeldje op te spelden. Als kers op de taart kreeg hij voor zijn bijzondere bestuurlijke verdienste door onze Ere-Hoofdman een schild omgehangen met de titel Ere-Deken. Rond de klok van 16:15 werd er aandacht besteed aan onze afgetreden hoofdman Henk van Helvoirt. Henk werd namelijk bedankt door de nieuwe hoofdman François van Hirtum voor zijn 27 jaar bijzondere inzet als Hoofdman. In de toespraak van de hoofdman werd duidelijk dat het gilde bevoorrecht is van het lidmaatschap van deze bijzondere gildebroeder. De familie “van Helvoirt” heeft 93 jaar een hoofdman geleverd wat zeer bijzonder is. Als laatste werd Rien Vos nog even in het zonnetje gezet door hem een zilveren Vaandel op te spelden.

Na een goed verzorgt koud en warm buffet is er later die avond een quiz gehouden waarbij de saamhorigheid binnen deze leuke traditionele vereniging duidelijk merkbaar was.

Foto’s, zie kopje foto’s

 

NBFS geweer 2 september 2-9-2018

François van Hirtum Federatie kampioen geweer schieten.

Zondag 2 September werd er in Borkel bij het Sint Sebastiaan Gilde het NBFS toernooi geweer schieten georganiseerd. Het Gilde Sint Catharina – Sint Joris was met 10 schutters vertegenwoordigd.

Het aantal deelnemers viel wat tegen maar dat neemt niet weg dat het tussen de aanwezige deelnemers een spannende wedstrijd was. Bij het NBFS toernooi word alleen de 1e prijs beloond met zilver en maakt dit toernooi dan ook bijzonder als je het begeerde zilver mee naar huis mag nemen. Het lukte François van Hirtum in de categorie opgelegd om dit zilver te winnen. François van harte gefeliciteerd met deze behaalde prijs.


Koning schieten 25-8-2018

Frans van Hirtum nieuwe koning gilde St. Catharina – St. Joris.

Afgelopen Zaterdag 25 Augustus werd bij het gilde St. Catharina – St. Joris het 4 jaarlijkse koning schieten geschoten. Om half 11 werd de Koning Toon den Ridder door het gilde thuis afgehaald.

Vandaar uit trok het gilde richting de kerk waar om 11.00 uur de heilige mis begon die werd voor gegaan door Gildeheer Kapelaan Gideon van Meeteren. In deze mis werden ook de houten vogels gezegend waar s’middags de wedstrijd op geschoten werd. Na de mis vertrok het gilde naar het gildehuis “de Schutsboom” aan de Empelseweg voor de koffie en de lunch.

Maar er was nog meer te vieren op deze feestelijke dag. Om 14.00 uur arriveerde de Burgemeester Jack Mikkers. De Burgemeester werd deze dag namelijk geïnstalleerd als Overdeken van het gilde. Tijdens de installatie ontving de Burgemeester een geborduurde sjerp en een beeldje van een gildebroeder, na een mooie toespraak van de Burgemeester en een klein oponthoud door de regen werd de Burgemeester buiten ingevendeld. De regen bleef bij tijd en wijlen een rol spelen en zo begon iets later dan gepland de wedstrijd voor het koning schieten. Allereerst werd volgens traditie de schietboom bevrijd en werd de Zilveren koningsvogel en kazuifel met koningszilver ingeleverd. Het eerste schot werd gelost door de Burgemeester Jack Mikkers gevolgd door Gildeheer Kapelaan Gideon van Meeteren en Beschermvrouwe Mevr Dollevoet. De volgorde van de 5 kandidaten werd bepaald door loting met als eerste Toon den Ridder daarna Annie van Nuland, Frans van Hirtum, Jo van Nuland en Bart van Gerven. Er werden in totaal 158 schoten gelost op de houten vogel, na een spannende strijd was het Frans van Hirtum die het 158e schot loste waarmee het laatste stukje vogel naar beneden viel. Hiermee is Frans van Hirtum de komende 4 jaar Koning van het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen. Nadat de nieuwe Koning bekent was werd er begonnen met de officiële installatie. Een toespraak van Henk van Helvoirt en het handen wassen van de nieuwe Koning. Ook is Koning Frans van Hirtum de eer toebedeeld om over het hoofdvaandel van het gilde te lopen wat voor hem op de grond werd gelegd. Oud Koning Toon den Ridder bood de Koning een prachtig Zilveren koningsschild aan waarna het de beurt was aan de tamboers en vendeliers om de nieuwe Koning een vendelgroet te brengen. Frans van Harte Gefeliciteerd en succes de komende 4 jaar.

 

Na een feestelijke Zaterdag werd er op Zondag 26 Augustus het burgerkoning schieten georganiseerd. Om 14.00 begonnen 8 deelnemers met het schieten op de houten vogel. Na 48 schoten was het Dick van Herpen die het laatste stukje vogel naar beneden schoot. Hij mag zich een jaar lang burgerkoning van het gilde St. Catharina – St. Joris noemen. Hij won hiermee een beeldje van een gildebroeder. De eigen leden van het gilde schoten deze dag ook op een houten vogel waarmee de inleg en eer verdient kon worden, na 210 schoten was het Andre Colijn die deze eer te beurt viel.


EST 2 19-8-2018

Bij het EST in Neer Leudal heeft Toon de Ridder op zaterdag meegedaan aan het koning schieten Europees Treffer Schieten. Zondag heeft een kleine delegatie deelgenomen aan de optocht. Het EST was een geweldig evenement.


 Schutterskoning 22-8-2018

Zondag 22 juli was het jaarlijkse Schutterskoning schieten geweer en kruisboog. Patricia Steenbakkers werd schutterskoning geweer. François v. Hirtum werd schutterskoning kruisboog.


Kruisboog competitie Hoge Schuts 2017- 2018

Flink wat prijzen voor het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen.

Afgelopen zondag 18 februari organiseerde kring Hoge Schuts alweer de laatste van 5 kruisboog wedstrijden dit winterseizoen. De dag begon fris maar met het zonnetje heerlijk weer om kruisboog te schieten. Nadat alle schutters geschoten hadden werden de punten geteld en konden de prijzen worden verdeeld. De kruisboog schutters van het gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen behaalde flink wat zilver prijzen.

In de klasse 60+ : 3e prijs voor Lambert v/d Doelen.

In de klasse C: 2e prijs Frans van Hirtum.

In de klasse A: 1e Prijs François van Hirtum, 2e prijs Jolanda Steenbakkers, 3e prijs Perry Vos.

Het 1e Korps prolongeerde haar titel en won hiermee het wisselschild. Afgelopen zondag schoten François van Hirtum, Jolanda Steenbakkers en Rien Vos in dit korps. Omdat het wisselschild vorig jaar ook door het gilde van Rosmalen was gewonnen ontving het gilde hiervoor een herinneringsschildje.

Al met al dus een geslaagde kruisboogcompetitie voor het gilde van Rosmalen.


Federatie zilver voor Gilde St. Catharina – St. Joris  15 April 2018

Afgelopen zondag 15 April werd in Soerendonk bij het St. Joris gilde het Noord Brabantse Federatie Schuttersgilde kruisboog toernooi georganiseerd. Het gilde St. Catharina – St. Joris nam hier met 13 schutters aan deel. De weersomstandigheden waren goed. Individueel grepen de schutters net naast de zilverprijzen, maar het 3e viertal met de schutters Arie Steenbakkers, Patricia Steenbakkers, Jo van Nuland en Andre Colijn behaalde in de categorie viertallen de 1e prijs en wonnen hiermee het federatie kruis. Een mooie afsluiter van de dag.


29 November 2017 Teerdag

Een nieuwe gildeheer en een jubilaris voor het gilde Sint Catharina – Sint Joris

Zaterdag 25 November 2017 werd er bij het gilde Sint Catharina – Sint Joris Rosmalen de jaarlijkse teerdag gevierd.

De dag werd begonnen met om half 2 een Heilige mis in de Sint Lambertus kerk. Tijdens deze Heilige mis werd Kapelaan Gideon van Meeteren geïnstalleerd als nieuwe Gildeheer. De Kapelaan werd in deze mis bij gestaan door twee oud gildeheren emeritus Pastoor Jan Schepers en Pastoor Robert van Aken. Na de mis werd er een vendelgroet gebracht voor de Gildeheer en jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt. Na de vendelgroet vertrok het gilde richting gedachteniskapel ’t Vennehof om de overleden gildebroeders en gildezusters te herdenken. Na de herdenking vertrok het gilde naar het gildehuis de Schutsboom voor het vervolg van deze dag. Na een kopje koffie was het tijd om jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt in het zonnetje te zetten.

Meest recente berichten

belangrijke datums

31 Augustus 2024   Koning schieten.

1 keer per 2 jaar word er op de houten vogel geschoten.                                                   Patricia Heerkens Steenbakkers verdedigd haar titel als Koning.                                      Kom allemaal kijken naar dit spektakel.

1 September 2024

Wisselschild schieten en Burgerkoning schieten.                                                         Bij het burgerschieten mogen alle inwoners van Rosmalen en omstreken van 18 jaar en ouder mee doen. Ze schieten op een houten vogel en wie er het laatste stukje afschiet mag zich een jaar lang burgerkoning van het Rosmalense gilde noemen.                        We hopen veel deelnemers te ontmoeten en wil je niet mee doen, kijken en aanmoedigen mag ook.

Het wisselschild word door de leden van het gilde verschoten.                                          Ricky Heesakkers verdedigd haar titel van het wisselschild