Teerdag 2017

Foto’s, zie onder tabblad foto’s

29 November 2017 Teerdag

Een nieuwe gildeheer en een jubilaris voor het gilde Sint Catharina – Sint Joris

Zaterdag 25 November 2017 werd er bij het gilde Sint Catharina – Sint Joris Rosmalen de jaarlijkse teerdag gevierd.

De dag werd begonnen met om half 2 een Heilige mis in de Sint Lambertus kerk. Tijdens deze Heilige mis werd Kapelaan Gideon van Meeteren geïnstalleerd als nieuwe Gildeheer. De Kapelaan werd in deze mis bij gestaan door twee oud gildeheren emeritus Pastoor Jan Schepers en Pastoor Robert van Aken. Na de mis werd er een vendelgroet gebracht voor de Gildeheer en jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt. Na de vendelgroet vertrok het gilde richting gedachteniskapel ’t Vennehof om de overleden gildebroeders en gildezusters te herdenken. Na de herdenking vertrok het gilde naar het gildehuis de Schutsboom voor het vervolg van deze dag. Na een kopje koffie was het tijd om jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt in het zonnetje te zetten.