Nieuwe Gildeheer, Henk 50 jaar in de overheid

Een nieuwe gildeheer en een jubilaris voor het gilde Sint Catharina – Sint Joris

Zaterdag 25 November 2017 werd er bij het gilde Sint Catharina – Sint Joris Rosmalen de jaarlijkse teerdag gevierd.

De dag werd begonnen met om half 2 een Heilige mis in de Sint Lambertus kerk. Tijdens deze Heilige mis werd Kapelaan Gideon van Meeteren geïnstalleerd als nieuwe Gildeheer. De Kapelaan werd in deze mis bij gestaan door twee oud gildeheren emeritus Pastoor Jan Schepers en Pastoor Robert van Aken. Na de mis werd er een vendelgroet gebracht voor de Gildeheer en jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt. Na de vendelgroet vertrok het gilde richting gedachteniskapel ’t Vennehof om de overleden gildebroeders en gildezusters te herdenken. Na de herdenking vertrok het gilde naar het gildehuis de Schutsboom voor het vervolg van deze dag. Na een kopje koffie was het tijd om jubilaris Hoofdman Henk van Helvoirt in het zonnetje te zetten.

Henk vierde dit jaar dat hij 50 jaar in de overheid van het gilde zit.

Tijdens de ledenvergadering van 27 Mei 1967 nam Henk als Dekenrentmeester plaats in de overheid. In deze 50 jaar beklede Henk diverse functies, zo was hij 2 keer 4 jaar koning van het gilde en in 1991 volgde Henk zijn vader Martien van Helvoirt op als Hoofdman. Henk ontving voor deze 50 jaar een verguld zilveren speld in de vorm van het rad van Sint Catharina en een ingelijste oorkonde. Zijn vrouw Mien van Helvoirt kreeg een grote bos bloemen voor haar steun en de vele uren die Henk op pad was voor het gilde.

Na de huldiging was er tijd om de jubilaris en de gildeheer te feliciteren.

Om half 6 kon het gilde genieten van een heerlijk koud en warm buffet. Na het eten werden de prijzen van de onderlinge schietcompetitie uitgereikt. Waarna de feestavond werd opgeluisterd door een optreden van de Brabantse troubadour Noud Bongers.

Het was een drukke maar zeer geslaagde teerdag.